Hakkımızda

Derneğin Adı ve Merkezi

         Derneğin Adı:“Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğidir.

         Derneğin Web adresi: www.izmirkirimturkleri.org

         Derneğin merkezi İzmir’dir.    Şubesi açılmayacaktır.

         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

          Dernek, Büyük Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Kırım Türkleri’nden Türkiye’ye iltica ve hicret etmiş olanlar ve olacaklar arasında maddi ve manevi yardımlaşmayı temin etmek, ihtiyacı olan üyelerine müzaheret ve yardımda bulunmak ve Kırım Türkleri’nin kültürünü, folklorunu, ananevi ve tarihi karakteri ile tanıtmak ve yaymak.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Kırım Türkleri tarihini, musiki, sanat, folklor ve edebiyatını derlemek, işlemek , yaymak ve bu amaçla çalışan yayın organlarını her vesile ile üyelere tanıtmak.

17-Kütüphane tesis etmek.

18 Kültürel toplantılar , müsamereler ve konferanslar düzenlemek.

19- Kırım Türk folklorunu derlemek, notalamak ve metinleri tespit etmek, bunları bant, video, film vs. ye aldırmak.

20- Tespit edilen Kırım yerel halk oyunlarının oynanmasını sağlamak, sahneye uygulamak, gerekenleri modernize etmek ve geliştirmek.

21-Tespit edilen Kırım halk türkülerinin söylenmesini ve yayılmasını sağlamak.

22- Tespit edilen halk oyunlarının ve türkülerinin genç nesillere öğretilmesini sağlamak.

23- Gerek Türkiye içinde ve gerekse dış memleketlerde Kırım Türklerinin kültürünü ve folklorunu tanıtmak için toplu geziler yapmak.

24-Türkiye içinde ve dışında tertiplenecek folklor müsabakalarına ve festivallere katılmak.

25-Kırım Türk  kültür ve folklorunu derleme, yayma ve tanıtılmasında emeği geçen yazar, sanatkar, oyuncu ve diğer kişilerin zaruri masraflarını karşılamak ve bu sahada temayüz etmiş kişileri teşvik amacı ile olanaklar nisbetinde mükafatlandırmak.

26- Yukarıdaki maddelerde öngörülen faaliyetleri İzmir ve çevresinde bulunan Kazan Türkleri adına da icrada bulunmak.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret63208
Hava Durumu
Saat
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.69245.7152
Euro6.29836.3235